Van onze penningmeester

 

De ledenadministratie is in handen van: Dhr. K. Noord( Penningmeester )

Hij houdt de veranderingen in het ledenbestand bij en ook nieuwe leden kunnen zich bij hem aanmelden.
De buurtvereniging heeft ca. 200 leden.

Het lidmaatschap van de buurtvereniging bedraagt:

  •      € 15,- per halfjaar voor een gezin.
  •      € 10,- per halfjaar voor een individu.
  •      Het lidmaatschap gaat in of wordt opgezegd per half jaar, vanaf 1 jan. en 1 juli.
  •      Aanmelden en opzeggen uitsluitend  schriftelijk (vóór genoemde data) bij: onze penningmeester.
  •      Betaling van de contributie: Uitsluitend via automatische incasso.
  •      Nieuwe leden ontvangen bij aanmelding een machtigingsformulier.
  •      Het bedrag wordt twee maal per jaar van uw rekening afgeschreven.
  •      Bij opzeggen wordt de automatische incasso door onze penningmeester stopgezet.

 

< Terug